เมื่อวันที่6กุมพาพันธ์2563 ทางบริษัท แซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดอบรมพนักงาน ขับรถเครน หลักสูตรการขับรถเครนอย่างปลอดภัย

  • ผู้บังคับรถเครน (Crane Operator.)
  • ผู้ให้สัญญาณรถเครน (Signal Man.)
  • ผู้ยึดเกาะวัสดุ รถเครน (Rigger.)

ทั้งนี้ทางบริษัทมีนโยบาย อบรมคนขับรถเครนอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มเติมความรู้ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป