ศักยภาพและความแตกต่าง

บริษัทฯ ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยและตรงต่อเวลา ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานการขนส่งสินค้าให้อยู่ในระดับสากลเป็นที่ยอมรับของบริษัทที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมหนักทั่วโลก มีระบบการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการทำงาน พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ขนถ่ายสินค้ามีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมมีความรู้เฉพาะด้านการขนส่งอุปกรณ์ขุดเจาะและสำรวจปิโตรเลียมและอุปกรณ์ที่มีลักษณะพิเศษเป็นอย่างดี สามารถออกแบบและวางแผนการเคลื่อนย้ายให้ตัวสินค้ามีความปลอดภัยสูงสุดจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง

พร้อมการนำนวัตกรรมยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งหัวลากที่เป็นมาตรฐานยูโร 6 ลดการใช้พลังงานและลดมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม และหางพ่วงที่มีหลากหลายขนาดตามลักษณะและประเภทของสินค้าที่จะต้องขนส่ง ไปจนกระทั่งระบบเครนอันทรงพลังที่ใช้ยกสินค้าขึ้นลงรถบรรทุก

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อการก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการบริการขนส่งอุปกรณ์ขุดเจาะ สำรวจปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมหนักในอนาคต บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาการบริการ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องมือ ตลอดจนบุคลากรให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด

บริษัท แซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยและตรงต่อเวลา