พื้นที่การบริการ

บริษัท แซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส จำกัด

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท แซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซฮร์วิส จำกัด ได้มอบการบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพจนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากบริษัทขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม อุตสาหกรรมหนัก โครงการพิเศษต่างๆ และบริษัทขนส่งในระดับนานาชาติเราจึงกล้ารับประกันผลงานทุกชิ้นต่อทางลูกค้าถึงคุณภาพในการขนส่ง ความปลอดภัยของสินค้า ความตรงต่อเวลา ซึ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ

Client References

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท แซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซฮร์วิส จำกัด ได้มอบการบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ จนทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากบริษัทขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม อุตสาหกรรมหนัก โครงการต่างๆ และบริษัทขนส่งในระดับนานาชาติ เราจึงกล้ารับประกันผลงาน รวมถึงคุณภาพในการขนส่ง ซึ่งความปลอดภัยของสินค้ารวมถึงการตรงต่อเวลา สิ่งเหล่านี้คือความภูมิใจของเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดได้ที่นี่