ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านมาล้วนเป็นความภาพภูมิใจ

บริษัท แซ็ป เฮฟวี่ดิวตี้ เซอร์วิส จำกัด มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสรับใช้และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าในธุรกิจทั้งจากบริษัทขุดเจาะปิโตรเลียม อุตสาหกรรมหนัก โครงการพิเศษ และบริษัทขนส่งในระดับนานาชาติ เราจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าตลอดไป ความพึงพอใจของลูกค้า คือเกียรติยศของเรา

Flexibility to All You Need

มุ่งสู่ความสำเร็จ…เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ตอบสนองรูปแบบทุก Function…ของการขนส่ง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดได้ที่นี่